Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT14-TT XAY
    Xây dựng và phát triển khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới :
DDC ĐT14-TT XAY
Nhan đề Xây dựng và phát triển khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới : Kỷ yếu Hội thảo khoa học
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
Mô tả vật lý 94tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Tuyên giáo
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Công tác
Từ khóa tự do Khoa Tuyên truyền
Chuyên ngành Tuyên truyền
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102634
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133464
0025
0041724B720-E4EE-422F-821D-F24C6F2E4BEE
005202311170851
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231117085145|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT14-TT|bXAY
245 |aXây dựng và phát triển khoa Tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới : |bKỷ yếu Hội thảo khoa học
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2022
300 |a94tr. ; |c30 cm.
653 |aPhát triển
653 |aTuyên giáo
653 |aXây dựng
653 |aCông tác
653 |aKhoa Tuyên truyền
691 |aTuyên truyền
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102634
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102634 Kho đề tài ĐT14-TT XAY Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào