Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT11-QHQT RA
    Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo hệ chất lượng cao khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
DDC ĐT11-QHQT RA
Nhan đề Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo hệ chất lượng cao khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 111tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Rà soát
Từ khóa tự do Điều chỉnh
Từ khóa tự do Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Từ khóa tự do Chương trình đào tạo
Từ khóa tự do Quan hệ quốc tế
Khoa Quan hệ quốc tế
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102631
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133461
0025
00420F410B2-DBF6-4613-B844-FCB0B58316AE
005202311160905
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20231116090539|byennth|y20231116084725|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT11-QHQT|bRA
245 |aRà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo hệ chất lượng cao khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a111tr. ; |c30 cm.
653 |aRà soát
653 |aĐiều chỉnh
653 |aHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
653 |aChương trình đào tạo
653 |aQuan hệ quốc tế
690 |aQuan hệ quốc tế
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102631
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102631 Kho đề tài ĐT11-QHQT RA Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào