Thông tin đầu mục
  • Kỷ yếu
  • ĐT21-PB TU
    Tư vấn định hướng nghê nghiệp cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay :
DDC ĐT21-PB TU
Nhan đề Tư vấn định hướng nghê nghiệp cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : Hội thảo khoa học cơ sở năm 2023
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 69tr. ; 30 cm.
Địa chỉ HVBCTT Kho đề tài (1): 80102626
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133456
0025
004A6FE0023-8151-4FED-A8D1-3851487205A7
005202311151514
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c LC
039|y20231115151448|zyennth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aĐT21-PB|bTU
245 |aTư vấn định hướng nghê nghiệp cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay : |bHội thảo khoa học cơ sở năm 2023
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a69tr. ; |c30 cm.
852|aHVBCTT|bKho đề tài|j(1): 80102626
8561|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/ky yeu hoi thao khoa hocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80102626 Kho đề tài ĐT21-PB TU Đề tài nghiên cứu khoa học 1
Không có liên kết tài liệu số nào