Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC QUAN
    Quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí ngành công thương ở Việt Nam hiện nay.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Lê, Thị Thanh Huyền
Nhan đề Quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí ngành công thương ở Việt Nam hiện nay. LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / 8320101 : Lê, Thị Thanh Huyền; Người hướng dẫn KH: Vũ Thanh Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 103tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên, khảo sát và đánh giá hoạt động quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí ngành công thương, luận văn mô tả thực trạng, đánh giá thành công và hạn chế, từ đó đưa ra đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên tại Báo Công thương và Tạp chí Công thương.
Từ khóa tự do Hoạt động tác nghiệp
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Công thương
Từ khóa tự do Phóng viên báo chí
Từ khóa tự do Việt Nam
Khoa Báo chí học
Chuyên ngành Quản lý Báo chí Truyền thông
Tác giả(bs) CN Vũ Thanh Vân
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105358
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133454
00242
004849A6FE2-CB8E-4BAC-84AA-DC954F397BA4
005202311151100
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20231115110107|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|bQUAN
100 |aLê, Thị Thanh Huyền
245 |aQuản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí ngành công thương ở Việt Nam hiện nay. |n8320101 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / |cLê, Thị Thanh Huyền; Người hướng dẫn KH: Vũ Thanh Vân
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a103tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên, khảo sát và đánh giá hoạt động quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí ngành công thương, luận văn mô tả thực trạng, đánh giá thành công và hạn chế, từ đó đưa ra đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên tại Báo Công thương và Tạp chí Công thương.
653 |aHoạt động tác nghiệp
653 |aQuản lí
653|aCông thương
653|aPhóng viên báo chí
653|aViệt Nam
690 |aBáo chí học
691 |aQuản lý Báo chí Truyền thông
700 |aVũ Thanh Vân |cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105358
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105358 Kho luận văn LV16-QLBC QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào