Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV15-TTVH HIÊU
    Hiệu quả tuyên truyền về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay.
DDC LV15-TTVH
Tác giả CN Cầm, Mính Thu Hằng
Nhan đề Hiệu quả tuyên truyền về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay. LVThS Chính trị học. CN: Quản lý hoạt động Tư tưởng - Văn hóa / 8310201 : Cầm Mính Thu Hằng; Người hướng dẫn KH: Đoàn Thị Minh Oanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
Mô tả vật lý 146tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ lý luận và hiệu quả tuyên truyền giảm nghèo bền vững ở tỉnh Sơn La hiện nay, đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền giảm nghèo bền vững ở tỉnh Sơn La trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Tuyên truyền
Từ khóa tự do Giảm nghèo bền vững
Tác giả(bs) CN Đoàn Thị Minh Oanh
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105212
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131844
00242
004E9B128D4-D0F1-4AC1-B2D5-765FC68597E8
005202306060747
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230606074711|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV15-TTVH|bHIÊU
100 |aCầm, Mính Thu Hằng
245 |aHiệu quả tuyên truyền về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay. |n8310201 : |bLVThS Chính trị học. CN: Quản lý hoạt động Tư tưởng - Văn hóa / |cCầm Mính Thu Hằng; Người hướng dẫn KH: Đoàn Thị Minh Oanh
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2022
300 |a146tr. ; |c30cm.
520 |aLuận văn làm rõ lý luận và hiệu quả tuyên truyền giảm nghèo bền vững ở tỉnh Sơn La hiện nay, đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền giảm nghèo bền vững ở tỉnh Sơn La trong thời gian tới.
653 |aSơn La
653 |aTuyên truyền
653 |aGiảm nghèo bền vững
700 |aĐoàn Thị Minh Oanh|cPGS,TS
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105212
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105212 Kho luận văn LV15-TTVH HIÊU Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào