Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV19-PTTH QUAN
    Quản lý thông tin về Ngành Hậu cần quân đội trên báo điện tử Quân đội Việt Nam.
DDC LV19-PTTH
Tác giả CN Trần, Quỳnh Hương
Nhan đề Quản lý thông tin về Ngành Hậu cần quân đội trên báo điện tử Quân đội Việt Nam. LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / 8320102 : Trần Quỳnh Hương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Bích Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 131tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn tập trung khảo sát thực trạng quản lý thông tin về HCQĐ trên báo quân đội hiện nay, chỉ ra thành công, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thông tin này trên báo quân đội trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Quản lý thông tin
Từ khóa tự do Ngành Hậu cần quân đội
Từ khóa tự do Quân đội Việt Nam
Từ khóa tự do Báo điện tử
Khoa Báo chí học
Chuyên ngành Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Bích Yến
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105210
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131842
00242
0045662D0D5-2FC1-46BE-B851-0E101B70E481
005202306051640
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230605164002|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV19-PTTH|bQUAN
100 |aTrần, Quỳnh Hương
245 |aQuản lý thông tin về Ngành Hậu cần quân đội trên báo điện tử Quân đội Việt Nam. |n8320102 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử / |cTrần Quỳnh Hương; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Bích Yến
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a131tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn tập trung khảo sát thực trạng quản lý thông tin về HCQĐ trên báo quân đội hiện nay, chỉ ra thành công, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thông tin này trên báo quân đội trong thời gian tới.
653 |aQuản lý thông tin
653 |aNgành Hậu cần quân đội
653|aQuân đội Việt Nam
653|aBáo điện tử
690 |aBáo chí học
691 |aQuản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử
700 |aNguyễn Thị Bích Yến|cTS |eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105210
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105210 Kho luận văn LV19-PTTH QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào