Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ QUAN
    Quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá của UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Mai, Thị Phương Oanh
Nhan đề Quản lý nhà nước về hoạt động văn hoá của UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Mai Thị Phương Oanh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 118tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa của UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Tìm ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội tại địa bàn UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước
Từ khóa tự do Hoạt động văn hoá
Từ khóa tự do Phú Thọ
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vũ Tiến
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105208
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131840
00242
004C696E584-1273-494D-836A-C1E2703A2177
005202306051635
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20230605163533|bdonntl|y20230605162631|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bQUAN
100 |aMai, Thị Phương Oanh
245 |aQuản lý nhà nước về hoạt động văn hoá của UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cMai Thị Phương Oanh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a118tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về văn hóa của UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; Tìm ra những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội tại địa bàn UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
650|aQuản lý nhà nước
653 |aHoạt động văn hoá
653|aPhú Thọ
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aNguyễn Vũ Tiến |cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105208
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105208 Kho luận văn LV11-XDĐ QUAN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào