Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ UY
    Ủy ban nhân dân xã của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Nguyễn, Việt Đức
Nhan đề Ủy ban nhân dân xã của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Nguyễn Việt Đức; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 104tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng Ủy ban nhân dân xã huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp của Ủy ban nhân dân xã huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Ủy ban nhân dân xã
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Phát triển nông nghiệp
Từ khóa tự do Phú Thọ
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Phạm Minh Sơn
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105207
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131839
00242
004715A29AE-3D85-4572-BF0A-BDF4FF825268
005202306051048
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230605104803|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bUY
100 |aNguyễn, Việt Đức
245 |aỦy ban nhân dân xã của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cNguyễn Việt Đức; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a104tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng Ủy ban nhân dân xã huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp của Ủy ban nhân dân xã huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ thời gian tới.
650|aỦy ban nhân dân xã
653 |aQuản lý
653 |aPhát triển nông nghiệp
653|aPhú Thọ
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aPhạm Minh Sơn|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105207
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105207 Kho luận văn LV11-XDĐ UY Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào