Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV16-QLBC TÔ
    Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên Đài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu hiện nay.
DDC LV16-QLBC
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Lân
Nhan đề Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên Đài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu hiện nay. LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / 8320101 : Nguyễn Ngọc Lân; Người hướng dẫn KH: Lê Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 127tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở hệ thống lý thuyết và thực tiễn về tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của Đài PT-TH Lai Châu, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá làm rõ những thành công cũng như những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó tác giả đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các chương trình truyền hình chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên Đài Phát Thanh-Truyền hình Lai Châu.
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình
Từ khóa tự do Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
Từ khóa tự do Đài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu
Khoa Báo chí học
Chuyên ngành Quản lý Báo chí Truyền thông
Tác giả(bs) CN Lê Thu Hà
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105206
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131838
00242
004F07C746A-3637-4DEC-AF85-10D13BC9E6EF
005202306051038
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230605103846|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV16-QLBC|b
100 |aNguyễn, Ngọc Lân
245 |aTổ chức sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên Đài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu hiện nay. |n8320101 : |bLVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / |cNguyễn Ngọc Lân; Người hướng dẫn KH: Lê Thu Hà
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a127tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở hệ thống lý thuyết và thực tiễn về tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của Đài PT-TH Lai Châu, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá làm rõ những thành công cũng như những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó tác giả đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các chương trình truyền hình chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên Đài Phát Thanh-Truyền hình Lai Châu.
650|aTổ chức sản xuất chương trình truyền hình
653 |aBảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
653 |aĐài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu
690 |aBáo chí học
691 |aQuản lý Báo chí Truyền thông
700 |aLê Thu Hà |cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105206
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105206 Kho luận văn LV16-QLBC TÔ Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào