Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CHÂT
    Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Chu, Thị Kim Thu
Nhan đề Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Chu Thị Kim Thu; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 128tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng đào tạo
Từ khóa tự do Bồi dưỡng lý luận chính trị
Từ khóa tự do Trung tâm Chính trị
Từ khóa tự do Phú Thọ
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Trần Thị Hương
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105205
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131837
00242
0041E1C7B26-B889-4BB7-A41B-1A7FC24492DC
005202306051013
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|y20230605101331|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bCHÂT
100 |aChu, Thị Kim Thu
245 |aChất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cChu Thị Kim Thu; Người hướng dẫn KH: Trần Thị Hương
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a128tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn làm rõ những vấn đề lý luận về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT và thực trạng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ từ năm 2015 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng LLCT của Trung tâm Chính trị huyện thời gian tới.
650|aChất lượng đào tạo
653 |aBồi dưỡng lý luận chính trị
653 |aTrung tâm Chính trị
653|aPhú Thọ
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aTrần Thị Hương|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105205
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105205 Kho luận văn LV11-XDĐ CHÂT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào