Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ CHÂT
    Chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hiện nay.
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Vũ, Trung Hiếu
Nhan đề Chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hiện nay. LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / 8310202 : Vũ Trung Hiếu ; Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
Mô tả vật lý 108tr. ; 30cm.
Tóm tắt Luận văn trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng, tiêu chí đánh giá chất lượng đảng bộ xã; đánh giá đúng thực trạng chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng thời gian tới.
Từ khóa tự do Chất lượng đảng bộ xã
Từ khóa tự do Huyện Tiên Lãng
Từ khóa tự do Hải Phòng
Khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Tác giả(bs) CN Trần Thanh Giang
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50105199
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131833
00242
0048499F1F5-B812-48FA-A15F-7C0B6BC1C092
005202310271428
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20231027142836|bdonntl|y20230602153929|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bCHÂT
100 |aVũ, Trung Hiếu
245 |aChất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hiện nay. |n8310202 : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / |cVũ Trung Hiếu ; Người hướng dẫn KH: Trần Thanh Giang
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2023
300 |a108tr. ; |c30cm.
520|aLuận văn trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng, tiêu chí đánh giá chất lượng đảng bộ xã; đánh giá đúng thực trạng chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018 - nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đảng bộ xã ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng thời gian tới.
653 |aChất lượng đảng bộ xã
653 |aHuyện Tiên Lãng
653|aHải Phòng
690 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
691 |aXây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
700 |aTrần Thanh Giang|cPGS,TS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50105199
8561 |uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/bia dai dien lvladt/luan van thac si copythumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50105199 Kho luận văn LV11-XDĐ CHÂT Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào