Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Nguyễn, Quang Hòa
Nhan đề Biên tập báo chí / TS Nguyễn, Quang Hòa
Thông tin xuất bản H : Thông tin và Truyền thông, 2016
Mô tả vật lý 295tr. ; 20.5cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí & Tuyên truyền
Tóm tắt Trình bày quy trình biên tập báo chí, những nguyên tắc khi biên tập, một số cạm bẫy đối với người biên tập báo chí; những lỗi thường gặp trên báo, nguyên nhân và cách khắc phục; những tố chất của người biên tập và những quy ước chung khi sửa chữa, trình bày bản thảo
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Thuật ngữ chủ đề Biên tập
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(5): 90101052-6
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(74): 30118748-806, 30129151-65
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10112633-4
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20130157-76
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121508
0022
004B4FDCCCE-2CFF-461F-ADD4-D7C5DEEACCA7
005201801101623
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-80-1661-6|c90000 đ
039|a20180110162504|bluyenvth|y20171229080956|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070/070.4|bBIÊN
100 |aNguyễn, Quang Hòa|cTS
245 |aBiên tập báo chí / |cTS Nguyễn, Quang Hòa
260 |aH : |bThông tin và Truyền thông, |c2016
300 |a295tr. ; |c20.5cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Báo chí & Tuyên truyền
504|aPhụ lục: tr. 277-283. - Thư mục: tr. 284-290
520 |aTrình bày quy trình biên tập báo chí, những nguyên tắc khi biên tập, một số cạm bẫy đối với người biên tập báo chí; những lỗi thường gặp trên báo, nguyên nhân và cách khắc phục; những tố chất của người biên tập và những quy ước chung khi sửa chữa, trình bày bản thảo
650 |aBáo chí
650 |aBiên tập
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(5): 90101052-6
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(74): 30118748-806, 30129151-65
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10112633-4
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20130157-76
890|a101|b92|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20130157 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 1
2 20130158 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 2
3 20130159 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 3
4 20130160 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 4
5 20130161 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 5
6 20130162 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 6 Hạn trả:07-08-2024
7 20130163 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 7
8 20130164 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 8 Hạn trả:24-06-2024
9 20130165 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 9
10 20130166 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BIÊN Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào