Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Trường Giang
Nhan đề Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Thông tin xuất bản H. : Chính trị - Hành chính, 2011
Mô tả vật lý 380 tr ; 20.5 cm
Tóm tắt Đạo đức nghề nghiệp như một cơ chế tự điều tiết trong hoạt động báo chí; Đạo đức nghề nghiệp trong các mối quan hệ của nhà báo; Tính tích cực là khuynh hướng chủ đạo trong đạo đức nghề nghiệp nhà báo Việt Nam; Những biến đổi tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện nay; Giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam.
Từ khóa tự do Đạo đức nghề nghiệp
Từ khóa tự do Nhà báo
Môn học Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(6): 90100061-5, 90101025
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10100291, 10101439
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(41): 20104590-609, 20132689-708, 20139727
Tệp tin điện tử http://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=1957
000 00000nam a2200000 a 4500
00111008
0022
00411600
005202303100753
008 s2011 vm| vie
0091 0
020|c65000 đ
039|a20230310075305|bhaoltp|c20221102092817|dluyenvth|y20171013171633|zajclib
041|aVie
082|a070/070.4|bĐAO
100|aNguyễn Thị Trường Giang|cTS
245|aĐạo đức nghề nghiệp của nhà báo : |bSách chuyên khảo / |cTS. Nguyễn Thị Trường Giang
260|aH. : |bChính trị - Hành chính, |c2011
300|a380 tr ; |c20.5 cm
520|aĐạo đức nghề nghiệp như một cơ chế tự điều tiết trong hoạt động báo chí; Đạo đức nghề nghiệp trong các mối quan hệ của nhà báo; Tính tích cực là khuynh hướng chủ đạo trong đạo đức nghề nghiệp nhà báo Việt Nam; Những biến đổi tiêu cực trong đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam hiện nay; Giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam.
653|aĐạo đức nghề nghiệp
653|aNhà báo
692|aPháp luật và đạo đức báo chí truyền thông
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(6): 90100061-5, 90101025
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10100291, 10101439
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(41): 20104590-609, 20132689-708, 20139727
856|uhttp://thuviendientu.ajc.edu.vn/ContentBrowser.aspx?mnuid=19&caid=10000&contentid=1957
890|a49|b484|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20104590 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 1
2 20104591 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 2
3 20104592 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 3 Hạn trả:07-08-2024
4 20104593 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 4
5 20104594 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 5
6 20104595 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 6
7 20104596 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 7
8 20104597 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 8
9 20104598 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 9
10 20104599 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 ĐAO Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào