TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Từ điển Việt - Nga = Вьетнамско - Русский словарь : Khoảng 60.000 từ / I. I. Gơlebôva, A. A. Xôcôlốp ; Vũ Lộc h.đ.
Hà Nội : Thế giới, 2008
792tr. ; 27 cm.

Từ điển thuật ngữ Việt - Nga gồm 60000 từ; các từ Việt trong từ điển được xếp theo thứ tự bảng chữ cái; các từ đồng âm khác nghĩa được chia thành các mục từ riêng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1