TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hệ sinh thái truyền hình / Lê Vũ Điệp
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2023
297 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu những hướng nghiên cứu cơ bản về truyền hình hiện đại; nhận thức từ phương diện lý luận về hệ sinh thái truyền hình; truyền hình hiện đại trong thời đại mới; các trường hợp điển hình trên thế giới; ứng dụng bước đầu của hệ sinh thái truyền hình tại Việt Nam (giai đoạn từ 2015 - 2022); hệ sinh thái truyền hình và xu hướng phát triển
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1