TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nhìn qua kính nhà mình : Tập tiểu phẩm / Nam Sơn Ký Giả - Linh Sơn
Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021
345tr. ; 21 cm.

Giới thiệu 113 tiểu phẩm của tác giả viết cho các tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, Người làm báo từ năm 2013 đến 2020 về các chủ đề thời sự chính trị - xã hội, báo chí truyền thông và nội dung quốc tế
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1