TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hiệu quả tuyên truyền về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay. 8310201 : LVThS Chính trị học. CN: Quản lý hoạt động Tư tưởng - Văn hóa / Cầm Mính Thu Hằng; Người hướng dẫn KH: Đoàn Thị Minh Oanh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2022
146tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ lý luận và hiệu quả tuyên truyền giảm nghèo bền vững ở tỉnh Sơn La hiện nay, đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền giảm nghèo bền vững ở tỉnh Sơn La trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1