TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Tống Xuân Thủy; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Vũ Tiến
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
98tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận và làm rõ thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba; luận văn đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1