TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Tổ chức sản xuất chương trình truyền hình chuyên đề bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên Đài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu hiện nay. 8320101 : LVThS Báo chí học. CN: Quản lý Báo chí Truyền thông / Nguyễn Ngọc Lân; Người hướng dẫn KH: Lê Thu Hà
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
127tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở hệ thống lý thuyết và thực tiễn về tổ chức sản xuất các chương trình truyền hình chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia của Đài PT-TH Lai Châu, luận văn khảo sát, phân tích, đánh giá làm rõ những thành công cũng như những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó tác giả đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các chương trình truyền hình chuyên đề về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên Đài Phát Thanh-Truyền hình Lai Châu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1