TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kinh tế học của 1% : Bằng cách nào kinh tế học chính thống đã phục vụ người giàu, làm mơ hồ thực tế và bóp méo chính sách : Sách tham khảo / John F. Weeks ; biên dịch: Nguyễn Việt Dũng... ; hiệu đính: Nguyễn Hoàng Hà...
Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
372tr. ; 24cm

Gồm những phân tích về nền kinh tế chính thống và lý giải các chính sách đương thời không phục vụ lợi ích của đại đa số người dân ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác mà phục vụ số ít, làm gia tăng bất bình đẳng và nghèo đói gồm: Kinh tế học giả hiệu và kinh tế học, sự tôn thờ thị trường, tài chính và tội phạm, rao giảng những điều hoang đường về thị trường, sự giàu có, "quyền tối cao" và "thương mại tự do", những lời dối trá về chính phủ...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


2
Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Đỗ Thu Trang ; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Lan
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
104tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở lý luận cơ bản về cấp xã, công chức cấp xã và nội dung xây dựng đội ngũ công chức cấp xã, luận văn tập trung phân tích, làm rõ thực trạng xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, rút ra nguyên nhân của những kết quả, hạn chế và một số kinh nghiệm. Từ đó, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1