TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo in Việt Nam với vấn đề thông tin giải trí : LVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 60320101 / Nguyễn Vân Anh; NHDKH: PGS.TS Hà Huy Phương
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
135tr. ; 30cm.

Những vấn đề lý luận cơ bản về thông tin giải trí trên báo in; Thực trạng vấn đề lý luận cơ bản về thông tin giải trí trên các báo khảo sát; Giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thông tin giải trí trên báo in ở Việt Nam hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn Vân Anh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Đức Luận
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
111tr. ; 30cm.

Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về y tế, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý nhà nước về y tế của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1