TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chương trình phát triển dân số và đời sống, phát sóng ngày 25/4/2012 trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La : Báo cáo tác phẩm tốt nghiệp, Chuyên ngành Phát thanh: 1.01.01 / Hà Thị Hồng Vân; Người hướng dẫn: TS Nguyễn Trí Nhiệm
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
75tr ; 30cm

Báo cáo gồm 3 chương. Chương 1: khái quát chung; Chương 2: Nội dung tác phẩm tốt nghiệp. Chương 3: Báo cáo quá trình thực hiện tác phẩm tốt nghiệp.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Hà, Thị Hồng Vân chủ biên,...[và những người khác]
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2020
362tr. ; 20.5cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Những nội dung chủ yếu của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và một số vấn đề đặt ra
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)


3
Vai trò của báo chí trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa (Khảo sát các báo Lao động, Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Bạn đường, Cà Mau và tạp chí Cánh buồm năm 2003 đến năm 2004) : LVThS Báo chí học:60.32.01 / Hà Thị Hồng Vân; Người hướng dẫn: TS. Đinh Hường
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2005
86tr. + Phụ lục ; 30cm

Đường lối của Đảng và Nhà nước đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Hệ thống giải pháp phát huy vai trò của báo chí đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1