TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biên tập bản thảo : Giáo trình lưu hành nội bộ / PGS,TS Trần Văn Hải
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
75tr. ; 30 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Biên tập các loại sách chuyên ngành. T.1, Biên tập sách lý luận, chính trị, sách giáo khoa và sách khoa học kỹ thuật / PGS,TS. Trần Văn Hải (chủ biên)
H. : Chính trị quốc gia, 2000
175 tr ; 19 cm

Phân loại sách trong công tác biên tập xuất bản. Biên tập sách lý luận, chính trị, sách giáo khoa, sách khoa học kỹ thuật
Đầu mục:121 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Biên tập xuất bản sách lý luận, chính trị : Giáo trình đại học. Lưu hành nội bộ / PGS,TS Trần Văn Hải
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
90tr. ; 30 cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Biên tập xuất bản tạp chí : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở - Giáo trình lưu hành nội bộ / PGS,TS.Trần Văn Hải
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
82tr ; 30cm

Chương 1: Nhận thức chung về tạp chí và xuất bản tạp chí. Chương 2: Biên tập tạp chí cấp vĩ mô. Chương 3: Biên tập tạp chí cấp vi mô. Chương 4: Quản lí và kinh doanh tạp chí.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Biên tập xuất bản tạp chí : Tập bài giảng / PGS,TS. Trần Văn Hải
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
81tr ; 30cm

Chương 1: Nhận thức chung về tạp chí và xuất bản tạp chí. Chương 2: Biên tập tạp chí cấp vĩ mô. Chương 3: Biên tập tạp chí cấp vi mô. Chương 4: QUản lí và kinh doanh tạp chí.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6 of 6