TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
An sinh xã hội và công tác xã hội / Phạm Tất Dong, Nguyễn Thị Kim Hoa (Đồng chủ biên)
Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2015
291tr. ; 24cm.

Gồm 2 phần: Phần 1, Các bài viết liên quan đến vấn đề an sinh xã hội; Phần 2, Các bài viết liên quan đến công tác xã hội.
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Cơ cấu đội ngũ giảng viên các trường đại học giai đoạn hiện nay (qua khảo sát trên địa bàn Hà Nội tại các trường Đại học Quốc Gia, Đại học Sư Phạm, Đại học Bách Khoa và Đại học Xây Dựng) : KLTN Xã hội học: 100210/Trần Đông Mai; người hướng dẫn: Phạm Tất Dong
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2000
67tr. ; 30cm.

Cơ sở lý luân, phương pháp luận;thực trạng cơ cấu đội ngũ giảng viên các trường Đại học ở Hà Nội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đổi mới tư duy giáo dục xây dựng xã hội học tập : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / GS.TS. Phạm Tất Dong
H. : Nxb. Dân trí, 2017
171tr ; 20.5cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Khoa học xã hội và nhân văn - mười năm đổi mới và phát triển / GS. Phạm Tất Dong c.b
H. : Khoa học xã hội, 1997
386tr ; 20cm

Đánh giá sơ bộ 10 năm đổi mới và phát triển lĩnh vực khoa học xã hội (từ Đại hội VI đến hết nhiệm kỳ Đại hội VII) của Việt Nam, những việc đã đạt được và những vấn đề đang đặt ra trên con đường phát triển
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Khuyến học / GS,TS. Phạm Tất Dong
H. : Dân trí, 2012
245tr ; 20.5cm

Tài liệu giới thiệu về mô hình giáo dục VN dưới thời phong kiến; giáo dục VN thời kỳ Pháp thuộc (1888-8/1945), khuyến học để chống một nền giáo dục nô dịch; các cuộc vận động giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2