TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những nghiên cứu xã hội học về cơ cấu xã hội và chính sách xã hội / Tương Lai
Hà Nội : Khoa học xã hội, 1994
279tr ; 21 cm.

Quá trình nghiên cứu xã hội và những chính sách xã hội trên nhiều lĩnh vực: Việc tiếp cận xã hội học về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ; về con người và tiến bộ xã hội ở Quảng Nam - Đà Nẵng; Về khảo sát xã hội học ở Tây Nguyên. Những vấn đề tiếp cận xã hội học về chính sách xã hội dân số, gia đình, người cao tuổi...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam : Cuốn sách này được xuất bản với sự tài trợ của tổ chức SARCC / Ria Liljestron c.b
H. : Khoa học xã hội, 1991
181tr ; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Những nghiên cứu xã hội học về gia đình Việt Nam. Quyển 2 / Tương Lai
H. : Khoa học xã hội, 1996
335tr ; 20.5cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1