TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
11 bí quyết để thành nhà báo giỏi / TS Nguyễn Quang Hòa
H : Thông tin và truyền thông, 2017
322 tr. ; 20.5cm.

Cuốn sách được chia làm 9 chương. Mỗi chương là một “vấn đề lớn” với người làm báo: nêu lên những kiến giải cơ bản để những ai bắt đầu bước chân vào làm báo; “Những tố chất của người làm báo” tác giả nhấn mạnh việc “Nhà báo phải có hai lần đạo đức”, đó là đạo đức làm người và đạo đức làm nghề; các vấn đề cụ thể ứng với những thể loại đặc trưng của báo chí như: Cách viết tin, Bài phản ánh, Ký sự pháp đình, Phóng sự, Điều tra....
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:88) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ nhà báo cách mạng vĩ đại / Thế Tập, Kim Oanh
Hà Nội : Sự thật, 1985
102tr. ; 19cm.

Cuốn sách đề cập tới cuộc đời làm báo - một khía cạnh vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp báo chí vô sản Việt Nam.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bản lĩnh nhà báo thời cơ chế thị trường : Qua khảo sát đội ngũ nhà báo ở một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn Hà Nội / Vũ Minh Huệ; Người hướng dẫn: PTS Nguyễn Thị Thoa
H. : Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, 1998
70tr ; 30cm

Sự tác động của cơ chế thị trường đến nhà báo. Bản lĩnh của nhà báo. Các nhân tố tác động đến việc hình thành bản lĩnh nhà báo và giải pháp nhằm rèn luyện bản lĩnh nhà báo.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Báo chí trong kinh tế thị trường : Sách tham khảo nghiệp vụ / Grabennhicốp; Người dịch: Lê Tâm Hằng; Ngữ Phan; Đới Thị Kim Thoa
H. : Thông tấn, 2003
318tr ; 19cm

Đề cập những đặc trưng báo chí trong điều kiện thị trường, những phương diện hoạt động chủ yếu của phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên...
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo chí và dư luận xã hội / PGS.TS Nguyễn Văn Dững
H. : Lao động, 2011
398tr ; 20.5cm

Tài liệu đề cập những vấn đề: bản chất dư luận xã hội, bản chất hoạt động báo chí, mối quan hệ tác động của báo chí và dư luận xã hội, Nhà báo và dư luận xã hội.
Đầu mục:61 (Lượt lưu thông:64) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26