TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao năng suất lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. 9310201 : LATS Báo chí học. CN: Báo chí học / Nguyễn Anh Tuấn; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Trường Giang, Phạm Xuân Hảo
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
218tr. ; 30cm.

Luận án xác định được các yếu tố ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao NSLĐ tại các DNNVV; khảo sát, phân tích thực trạng ảnh hưởng của báo chí đến nâng cao NSLĐ; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường ảnh hưởng của báo chí đối với nâng cao NSLĐ tại các DNNVV Việt Nam.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Ảnh hưởng của báo chí quân đội đối với nhận thức chính trị - tư tưởng của quân nhân trong giai đoạn hiện nay. 9320101 : LATS. Báo chí học; CN: Báo chí học / Đỗ Duy Hưng; Người hướng dẫn KH: Tạ Ngọc Tấn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
174tr. ; 30cm.

Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của báo chí quân đội với nhận thức chính trị-tư tưởng của quân nhân trong giai đoạn hiện nay; nội dung, hình thức thông tin về giáo dục chính trị-tư tưởng của quân nhân trong giai đoạn hiện nay, hiệu quả tiếp nhận thông tin từ báo chí quân đội về nhận thức chính trị-tư tưởng của quân nhân; đưa ra một số giải pháp nâng cao sự ảnh hưởng của báo chí quân đội với nhận thức chính trị-tư tưởng của quân nhân trong giai đoạn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Ảnh hưởng của thông tin tội phạm trên truyền hình đối với công chúng ở Việt Nam (Khảo sát kênh VTV1, ANTV năm 2016, 2017). 9320101 : LATS. Báo chí học; CN: Báo chí học / Nguyễn Đăng Khang; Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Thúy Hằng, Đỗ Cảnh Thìn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
176tr. ; 30cm.

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về ảnh hưởng của thông tin tội phạm trên truyền hình đối với công chúng; thực trạng ảnh hưởng của thông tin tội phạm trên truyền hình đối với công chúng; Giải pháp nâng cao ảnh hưởng tích cực của thông tin tội phạm trên truyền hình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long truyền thông về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay. 9320101 : LATS. Báo chí học; CN: Báo chí học / Lê Minh Tấn; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Trường Giang, Nguyễn Thành Lợi
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
182tr. ; 30cm.

Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề báo chí truyền thông về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực trạng báo chí Đồng bằng sông Cửu Long truyền thông về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam; thành công và hạn chế, đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp của báo chí Đồng bằng sông Cửu Long.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Báo chí Quảng Trị với vấn đề truyền thông phòng chống dịch bệnh (Nghiên cứu trường hợp phòng, chống dịch Covid-19). 8320101 : LVThS. Báo chí học; CN: Báo chí học / Phan Thanh Hải; Người hướng dẫn KH: nguyễn Văn Dững
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
141tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên báo chí; khảo sát thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên báo Qaungr Trị.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 34