TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo vệ bản quyền tác giả sách văn học, nghệ thuật trên internet trong sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay : LVThS Xuất bản. CN: Xuất bản: 60.32.04.01 / Phạm Lương Bằng; Người hướng dẫn KH: TS. Vũ Mạnh Chu
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
99tr ; 30cm

Nghiên cứu cơ sở lý luận bảo vệ quyền tác giả sách văn học, nghệ thuật trên internet; đánh giá thực trạng thực thi pháp luật về quyền tác giả sách văn học, nghệ thuật trên internet; giải pháp trong việc thực thi pháp luật về quyền tác giả sách văn học, nghệ thuật trên internet.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Biên tập mục từ văn hóa trong công trình bách khoa (Khảo sát trường hợp Từ điển Bách khoa Việt Nam) : LVThS Truyền thông đại chúng. CN: Xuất bản: 60.32.05 / Từ Thu Hằng; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Phạm Hùng Việt
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
117 tr ; 30 cm

Tìm hiểu về công tác biên tập mục từ văn hóa trong các công trình bách khoa thông qua khảo sát trường hợp biên tập các mục từ văn hóa trong Từ điển bách khoa VN bộ 4 tập; đề xuất và luận chứng cho một số giải pháp có thể áp dụng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác biên tập các mục từ văn hóa trong các công trình bách khoa.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí / Nguyễn Trọng Báu
H. : Khoa học xã hội, 2002
277tr. ; 20,5cm

Chuẩn ngôn ngữ và các quy định chuẩn trong biên tập. Các cấp độ ngôn ngữ trong biên tập và phương pháp sửa chữa văn bản
Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí / Nguyễn Trọng Báu
H. : Thông tin và Truyền thông, 2018
305tr. ; 21cm

Chuẩn ngôn ngữ và các quy định chuẩn trong biên tập. Các cấp độ ngôn ngữ trong biên tập và phương pháp sửa chữa văn bản
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí /. Tập 2
H. : Quân đội nhân dân, 1995
153tr. ; 19cm

Chuẩn ngôn ngữ và các quy định chuẩn trong biên tập. Các cấp độ ngôn ngữ trong biên tập và phương pháp sửa chữa văn bản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 28