TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
22 bí quyết quản lý hiệu quả / John H.Zenger; Cao Đình Quát dịch
H. : Nxb.Trẻ, 2001
144tr ; 19cm

Chuẩn bị bản thân và tổ chức; Hãy rũ bỏ quá khứ; Mở mắt cho người; Công cụ cho người làm việc
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A, B, C về "nghề" lãnh đạo, quản lý / Vũ Khoan
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2017
173tr. ; 20,5cm.

Trình bày về lịch sử khoa học lãnh đạo, quản lý và một số Trình bày về lịch sử khoa học lãnh đạo, quản lý và một số khái niệm chung; quyền uy và tiêu chuẩn của nhà lãnh đạo, quản lý; công tác tổ chức, phép dùng người và một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
ABC's of relationship selling through service / Charles M. Futrell
Boston: McGraw-Hill, 2007
539p ; 28cm

Phân tích các kỹ năng bán hàng; quá trình và phương pháp bán hàng hiệu quả. Phân tích các mối quan hệ giữa khách hàng và người bán hàng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Aligning strategy and sales : The choices, systems, and behaviors that drive effective selling / Frank V. Cespedes
Boston : Harvard Business Review Press, 2014
x, 313 p. : fig. ; 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
An sinh xã hội trong quản lý (Giáo trình nội bộ) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 / Vũ Thị Thu Quyên CNĐT
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
141tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 174