TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo đảm bình đẳng và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội ở nước ta hiện nay / GS.TS. Hoàng Chí Bảo Chủ biên
H. : Chính trị Quốc gia, 2009
399 tr ; 21 cm

Những nhận thức lý luận mới về dân tộc, quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc.Đánh giá thực trạng tình hình kinh tế-xã hội và các quan hệ dân tộcđồng thời đề xuất giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề dân tộc, các quan hệ dân tộc, tạo sự công bằng, bình đẳng trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội ở miền núi nước ta hiện nay
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Củng cố mối quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh / TS.Vũ Văn Hậu
H. : Chính trị Quốc gia, 2009
140tr ; 19cm

Lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo ở nước ta hiện nay
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Experiencing race, class, and gender in the United States / Roberta Fiske-Rusciano, Virginia Cyrus
Boston... : McGraw-Hill, 2005
541p ; 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên : Sách tham khảo / PGS.TS.Trương Minh Dục
H. : Chính trị Quốc gia, 2005
337tr ; 20.5cm

Tác giả trình bày tình hình dân tộc,xu hướng vận động của quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên;Đánh giá mặt được và chưa được trong việc thực hiện chính sách dân tộc,những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra;những giải pháp thực tiễn nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở Tây Nguyên
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay / Phạm Thị Hoàng Hà (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Vy Thị Hương Lan...
Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2019
254tr. ; 21 cm.

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số, thực trạng và giải pháp về quan hệ dân tộc - tôn giáo ở các vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2