TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của thông tin tội phạm trên truyền hình đối với công chúng ở Việt Nam (Khảo sát kênh VTV1, ANTV năm 2016, 2017). 9320101 : LATS. Báo chí học; CN: Báo chí học / Nguyễn Đăng Khang; Người hướng dẫn KH: Đinh Thị Thúy Hằng, Đỗ Cảnh Thìn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
176tr. ; 30cm.

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận về ảnh hưởng của thông tin tội phạm trên truyền hình đối với công chúng; thực trạng ảnh hưởng của thông tin tội phạm trên truyền hình đối với công chúng; Giải pháp nâng cao ảnh hưởng tích cực của thông tin tội phạm trên truyền hình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bám biển : KLTN Truyền hình: 1.01.01 / Phạm Thị Dung; Người hướng dẫn: ThS Đinh Ngọc Sơn
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
55tr ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bản quyền phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
150tr. ; 30 cm.

Trang bị những kiến thức cơ bản về quyền tác giả, quyền liên quan tác giả, quyền liên quan báo Phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử. Trang bị các kỹ năng để người học có thể ứng dụng kiến thức quyền tác giả, quyền liên quan trong quá trình thực tế công tác.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bản quyền phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử : Đề tài biên soạn giáo trình / Phạm Thị Thanh Tịnh CNĐT
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
156tr. ; 30 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Bản tin đối ngoại phát thanh truyền hình, thực trạng hiệu quả. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng : KLTN Báo chí:10.08.20 / Nguyễn Tiến Long; Người hướng dẫn: Nguyễn Lương Phán
H. : Phân viện Báo chí&Tuyên truyền, 1994
56tr ; 30cm

Nâng cao chất lượng bản tin đối ngoại.Thực trạng và giải pháp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 67