TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Marketing dịch vụ công : Tài liệu chuyên khảo / PGS.TS. Vũ Trí Dũng
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
406tr. ; 20.5cm

Cung cấp những tài liệu tham khảo về marketing áp dụng cho các tổ chức công, giúp cho những người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ công cho công chúng, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1