TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ba lần xuyên Việt : Kỷ niệm 55 năm Hà Nội mới hàng ngày ra số đầu tiên (24/10/1957-14/10/2012) / Nguyễn Triều, Đoàn AnhTuấn, Nguyễn Đức Trường...
H. : Nxb. Hà Nội, 2012
475tr. : ảnh ; 22cm

Tập hợp những bài viết của phóng viên báo Hà Nội mới đã thực hiện sau 3 chuyến đi trong năm 2009-2011, khơi dậy niềm tự hào lớn lao về những con đường mang tên huyền thoại: đường Trường Sơn và đường Hồ Chí Minh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại / TS. Nguyễn Văn Khoan
H. : Thanh niên, 2016
520 tr. ; 19 cm

Tập hợp những bài viết ngắn gọn, phản ánh tình cảm gắn bó của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân; mối quan hệ mật thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình, có lý của Bác với mọi người qua những câu chuyện bình thường trong đời sống hàng ngày
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bác Hồ với đồng bào các dân tộc
H. : Thông tấn, 2006
235 tr. ; 20.5 cm

Cuốn sách gồm 2 phần: Tập hợp một số bài nói, bài viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc; những hồi ức, kỷ niệm của đồng bào các dân tộc, những người được gần gũi, tiếp xúc với Người, thể hiện tình cảm kính yêu, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bác Hồ với Tây Nguyên / Sưu tầm, biên soạn: Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, Lường Thị Lan
Gia Lai : Nxb Hồng Bàng, 2013
207tr ; 20.5cm

Tập hợp các bài viết, bài nói của Bác về đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, và những hồi kí, kỉ niệm, tình cảm của những người con Tây Nguyên đối với Bác.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài thông tấn trong chuyên mục xã hội báo điện tử Vietnamnet : KLTN: Báo mạng điện tử:1.01.01 / Nguyễn Hoàng Minh; Người hướng dẫn: TS.Lê Thị Thanh Xuân
H. : Học viện Báo chí&Tuyên truyền, 2008
86tr+PL ; 30cm

Những lý luận cơ bản về bài thông tấn; Khảo sát việc sử dụng thể loại bài thông tấm trong chuyên mục xã hội báo điện tử Vietnamnet; Một số giải pháp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 13