TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các lý thuyết xã hội học / Vũ Hào Quang
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
215tr ; 20.5cm

Cuốn sách trình bày các lí thuyết xã hội học căn bản của ngành Xã hội học
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:47) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Các lý thuyết xã hội học : Giáo trình in sách. Đề tài khoa học cấp cơ sở / PGS, TS Vũ Hào Quang chủ nhiệm đề tài
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
145 tr. ; 30 cm.

Cung cấp cho người học những lí thuyết cơ bản của ngành xã hội học; giúp sinh viên có cách nhìn bao quát về các trường phái, các dòng lí thuyết cơ bản nhất của xã hội học trước khi hình thành xã hội học với tư cách là ngành khoa học độc lập, cho tới các lí thuyết kinh điển và một số lí thuyết xã hội học hiện đại.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Durkheim Emile, Nguyễn Gia Lộc dịch.
H. : Khoa học xã hội, 1993
172 tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Émile Durkheim ; Đinh Hồng Phúc dịch
H. : Tri thức, 2019
317tr. ; 20cm.

Giới thiệu quan niệm của Émile Durkheim về các quy tắc của phương pháp xã hội học. Trình bày định nghĩa về sự kiện xã hội; các quy tắc về sự quan sát các sự kiện xã hội; sự phân biệt hiện tượng bình thường và hiện tượng bệnh lí; sự cấu tạo các loại hình xã hội; các qui tắc về việc giải thích các sự kiện xã hội và quy tắc về sự trình bày luận cứ chứng minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Các quy tắc của phương pháp xã hội học / Émile Durkheim; Đinh Hồng Phúc dịch
H. : Tri thức, 2012
314tr ; 20.5cm

Những vấn đề về phương pháp luận trong tư duy xã hội học của nhà nghiên cứu xã hội nổi tiếng thế kỷ 19 Emile Durkheim. Quan niệm của ông về đối tượng, nhiệm vụ của bộ môn xã hội học.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 54