TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Anh - Việt từ điển văn hoá - văn minh Vương quốc Anh : Dictionnary of Great Britain / Biên dịch, b.s.: Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Hào
H. : Thế giới ; Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây, 2003
966 tr ; 20.5 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bách khoa thư bệnh học. Tập 1
H. : Trung tâm Biên soạn TĐBK, 1991
377tr ; 30cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các thánh địa trên thế giới / Colin Wilson;Trần Văn Huân dịch
H. : Mỹ thuật, 2004
300tr ; 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đại từ điển kinh tế thị trường : Tài liệu dịch để tham khảo / Ban biên dịch: Nguyễn Hữu Quỳnh, Đỗ Huy Lân, Trần Đức Hậu,...
H. : Viện Nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa, 1998
2022 tr. ; 26.5 cm

Lịch sử phát triển kinh tế, lý luận về kinh tế thị trường, thị trường thế giới và kinh tế mở
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Danh từ chính trị kinh tế học
H. : Sự thật, 1960
435tr ; 19 cm

Giải thích các danh từ trong phần phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 34