TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo án điện tử của giáo trình Hán ngữ. T.1.Q1,2 / Nguyễn Thị Thu Hương chủ nhiệm đề tài;Trần Thị Thanh Huyền
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2008
210tr ; 30cm

30 bài Hán ngữ bao gồm ngữ âm, chú thích từ mới, bài khóa, luyện tập
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Chuẩn HSK 1 / B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023
141 tr. ; 27cm.

Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Chuẩn HSK 1 / Sách bài tậpB.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
134 tr. ; 27cm.

Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Giáo trình Chuẩn HSK 2 / Sách bài tậpB.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Vương Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình ;... :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021
166 tr. ; 27cm.

Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Hán ngữ 1. Tập 1 - Quyển thượng / B.d Trần Thị Thanh Liêm, Hoàng Khải Hwng, Hoàng Trà...
Hà Nội : Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023
157 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7 of 7