TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của đạo đức phong kiến trong cán bộ lãnh đạo quản lý của Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / TS.Nguyễn Thế Kiệt c.b
H. : Chính trị Quốc gia, 2001
270tr ; 19cm

Sách là tài liệu tham khảo trong công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cán bộ, giáo dục, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ địa phương - Hợp tác cùng phát triển / Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ch.b.), Nguyễn Xuân Thuỷ...
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2016
284tr., 7tr. ảnh màu : bảng ; 21cm

Trình bày những kinh nghiệm, kỷ niệm, trải nghiệm trong quá trình chung sức vì sự phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn và vấn đề chủ động vào cuộc - sáng tạo, trách nhiệm; hiệu quả cao - dấu ấn đẹp - kết nối tương lai trong bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ địa phương cho dự án lớn có sự đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hoá
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 60 31 02 03 / Nguyễn Mỹ Hương; Người HDKH: PGS.TS. Trương Ngọc Nam
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
114tr. ; 30 cm

Làm rõ cơ sở lý luận của việc xây dựng quy hoạch cán bộ. Đánh giá thực trạng chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Lạng Sơn. Đề ra giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Hội Liên hiệp Phụ nữ ở Lạng Sơn hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay : KLTN Xây dựng Đảng:10.05.21 / Lê Hồng Châu; Người hướng dẫn: Th.s Võ Hồng Khanh
H. : Học viện Báo chí&Tuyên truyền, 2006
69tr, ph.l ; 30cm

Gồm 3 chương:Những vấn đề chung về cán bộ và cán bộ chủ chốt cấp xã;Thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Bình Phước hiện nay;Quan điểm,phương hướng và giải pháp chủ yếu
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh ở Phú Thọ hiện nay : LVThS Chính trị học phát triển: 60 31 02 01 / Nguyễn Thị Thu Hương; Người HDKH: TS. Phùng Thị Hiển
Phú Thọ : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
87tr. + Phụ lục ; 30cm

Làm rõ một số khái niệm về cán bộ quản lý, lãnh đạo và chất lượng cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp tỉnh. Khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ từ năm 2010 đến nay. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 10