TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nâng cao chất lượng kênh truyền hình du lịch của Đài truyền hình Việt Nam (khảo sát các chuyên mục: Sang trọng Việt Nam, đi là đến, Việt Nam trong tôi, Cẩm nang du lịch, Theo dấu người xưa, Đũa tre, Bản tin du lịch từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2012) : KLTN Phát thanh-truyền hình (Văn bằng 2): 1.01.01 / Võ Thùy Trang; GVHD: TS Nguyễn Trí Nhiệm
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
94tr ; 30cm

Trên cơ sở khảo sát các chương trình tự sản xuất đã phát sóng trên kênh truyền hình du lịch, từ đó KL phân tích và đánh giá chất lượng của các chuyên mục này; Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình trên kênh truyền hình du lịch.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
ảnh hưởng của đạo công giáo đối với đời sống của người dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình : KLTN Triết học: 5.01.02 / Đặng Thị Hương Giang; GVHD: Vũ Thị Hồng Nhung
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
61tr ; 30cm

Kl nghiên cứu ảnh hưởng của đạo công giáo đối với đời sống của người dân huyện Kim Sơn sở tỉnh Ninh Bình để có cái nhìn đúng đắn về đạo công giáo; Một số giải pháp chủ yếu trong việc phát huy tính tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của đạo Công giáo trong đời sống người dân Kim Sơn - Ninh Bình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ảnh hưởng của Game Online đến sinh viên Hà Nội hiện nay : KLTNĐH. Chuyên ngành: Xã hội học:52.31.03.01 / Hoàng Kiều Ngân; Người hướng dẫn: TS. Lưu Hồng Minh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2013
84tr ; 30cm

Khóa luận làm rõ một số khái niệm: sinh viên Hà Nội, GO... Thực trạng chơi GO của sinh viên Hà Nội. Làm rõ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của GO đến sức khoẻ, học tập và mối quan hệ gia đình của sinh viên Hà Nội hiện nay. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị đối với việc giảm thiểu tác động tiêu cực của Go đến sinh viên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ảnh hưởng của gia đình đến tội phạm vị thành niên được đăng tải trên báo in( Qua phân tích: báo Công An Nhân Dân,báo An Ninh Thủ Đô và báo Thanh niên từ tháng 5/2013 đến tháng 12/2013) : KLTN Xã hội học / Trần Mỹ Linh; NHD: Nguyễn Thị Tố Quyên
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
76tr. ; 30cm.

Cơ sở lý luận và cách tiếp cận nghiên cứu.Các yếu tố gia đình ảnh hưởng đến tội phạm vị thành niên trên báo in hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần nhân dân tỉnh Thái Nguyên hiện nay : KLTN Triết học: 5.01.02 / Lê Thị Hoa; GVHD: ThS Nguyễn Thị Hải Thu
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
69tr ; 30cm

KL phân tích những ảnh hưởng của Phật giáo đến các mặt của đời sống văn hóa tinh thần nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Một số giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 228