TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
A grammar of contemporary English / Randolph Quirk
HK : Longman group, 1972
1120p. ; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A troubleshooting guide for writers: strategies and processes / Barbara Fine Clouse
NY... : McGraw-Hill, 2010
196p ; 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A University grammar of English / Randolph Quirk, Sidney Greenbaun; Xuân Bá giới thiệu
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2002
483 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A writer's resource: a handbook for writing and research / Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey
NY : McGraw-Hill, 2012
618p ; 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A writer's resource: a handbook for writing and research / Elaine P. Maimon, Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey
NY : McGraw-Hill, 2007
635p ; 23cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4