TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đem sức ta mà giải phóng cho ta / Trần Đình Huỳnh, Vũ Hoài Phương
Hà Nội : Nxb. Hà Nội ; Công ty Tri thức Văn hoá Sách Việt Nam, 2020
105tr. ; 21cm.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để thấy rõ tình cảm đặc biệt của Người dành cho phụ nữ, những người cần được yêu thương và bảo vệ trong xã hội; giúp họ có thêm động lực dám đứng lên đấu tranh giành lại quyền bình đẳng trong xã hội, đem sức ta giải phóng cho ta; qua đó thấy được tấm lòng nhân ái, bao la của Bác - một trái tim yêu thương mọi kiếp người
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa
H : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013
287tr. ; 24cm.

Cuốn sách tập hợp những bài tham luận tại cuộc hội thảo khoa học do Học Viện Chính Trị Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức, của các đồng chí cán bộ lão thành, các nhà khoa học, các đồng chí làm công tác nghiên cứu và giảng dạy, các nhà họat động thực tiễn và các bài viết của những người thân thiết đã gắn bó cả đời mình với đồng chí Nguyễn Văn Linh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đối mới ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tùng Lâm
H : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
271tr. ; 21cm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; Giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong quá trình đổi mới ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm, giải pháp mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
"Bình mới rượu cũ" của chiến lược "diễn biến hoà bình" chống phá Việt Nam / Nguyễn Bá Dương
H. : Quân đội nhân dân, 2017
251tr. ; 21cm

Phân tích bản chất, âm mưu, thủ đoạn và các chiêu trò, biểu hiện mới của diễn biến hoà bình chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
"Cách mạng sắc màu" ở một số nước và gợi mở đối với Việt Nam trong phòng, chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" hiện nay : LVThS Chính trị học: 60.31.02.01 / Đặng Thùy Vân; Người HDKH: PGS.TS Phạm Minh Sơn
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
104tr ; 30cm

Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về "cách mạng sắc màu" và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Làm rõ quá trình tiến hành (bối cảnh, diễn biến, kết quả) của các cuộc "cách mạng sắc màu" tiêu biểu trên thế giới, đưa ra những nhận xét về cuộc "cách mạng" này. Đưa ra những gợi mở đối với Việt Nam trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 1516