TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đảng bộ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phát triển nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2020. 8229015 : LV ThS CN: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Lương, Thị Hạnh; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Thị Hảo
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
121 tr. ; 30 cm.

Đảng bộ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phát triển nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2015; Đảng bộ huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang lãnh đạo phát triển nông nghiệp từ năm 2015 đến năm 2020; Một số nhận xét và kinh nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo phát triển nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2020. 8229015 : LV ThS CN: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Trần Thị Nga; Người hướng dẫn KH: Lương Quang Hiển
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
90 tr. ; 30 cm.

Chủ chương và sự chỉ đạo và Đảng bộ tỉnh Thái Bình về phát triển nông nghiệp từ năm 2010 đến năm 2015; Lãnh đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp của Đảng bộ tỉnh Thái Bình từ năm 2015 đến năm 2020; Một số nhận xét và kinh nghiệm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Những thành công và những thất vọng về phát triển trong thế giới thứ ba : Phác thảo lịch sử một sự phát triển tồi : Ol.de.Solages
H. : Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 1996
220tr ; 19cm

Cuốn sách đã phân tích hệ quả của quá trình phát triển ở thế giới thứ ba, theo con đường phát triển Âu Mỹ, trên 3 lĩnh vực lớn: phát triển nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa, và tác động về văn hóa
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Ủy ban nhân dân xã của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp hiện nay. 8310202 : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. CN: Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước / Nguyễn Việt Đức; Người hướng dẫn KH: Phạm Minh Sơn
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
104tr. ; 30cm.

Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng Ủy ban nhân dân xã huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp, luận văn đề xuất các giải pháp tăng cường tổ chức, quản lý phát triển nông nghiệp của Ủy ban nhân dân xã huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ thời gian tới.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1