TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Mười hai bài giảng chủ nghĩa Mác về Báo chí" của Ban Tuyên truyền trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc - Lược dịch và ý nghĩa đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng các bộ Báo chí ở Việt Nam hiện nay. / Nguyễn Thị Thu Hường
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
233 tr. ; 30 cm.

Lược dịch mười hai bài giảng chủ nghĩa Mác về báo chí; Gợi ý đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí ở Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
10 đại mỹ nhân Trung Quốc / Huyền Cơ biên soạn
H. : Nxb Trẻ, 2007
496 tr ; 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
10 vị thánh trong lịch sử trung quốc / Lâm Trinh, Lâm Thủy
H. : Văn hóa-Thông tin, 2008
147tr ; 20.5cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
100 nhân vật nổi tiếng nhất văn hóa Trung Quốc / Nguyễn Tôn Nhan
H. : Văn học, 1998
405tr ; 20cm

Giới thiệu các nhà văn hóa kiệt xuất từ thời cổ đại đến giữa thế kỷ XX
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
100 thuật mưu thân của các tướng soái thời xưa / Dương Thu Ái; Nguyễn Kim Hanh sưu tầm, biên soạn
H. : Thanh niên, 2008
379tr ; 20.5cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 138