TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
20 năm đổi mới và sự hình thành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa / PGS.TS Nguyễn Cúc
H. : Lí luận chính trị, 2005
250tr ; 20,5cm

Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về chặng đường 20 năm đổi mới: đổi mới thể chế kinh tế, đổi mới hệ thống chính trị, hội nhập kinh tế...phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; Công cuộc đổi mới kinh tế
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
ảnh hưởng của kinh tế thị trường đối với đời sống báo chí hiện nay : KLTN Báo chí:1.01.01 / Phạm Văn Thắng; Người hướng dẫn :Nhà báo Vũ Đình Hương
H. : Học viện Báo chí&Tuyên truyền, 2006
50tr,ph.l ; 30cm

Những vấn đề chung về kinh tế thị trường và báo chí trong giai đoạn hiện nay. Những tác động của kinh tế thị trường vào đời sống báo chí
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ba cơ chế thị trường, nhà nước và cộng đồng ứng dụng cho Việt Nam : Sách tham khảo / Đặng Kim Sơn
H. : Chính trị quốc gia, 2004
299tr ; 25cm

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề cơ bản về mối quan hệ giữa 3 cơ chế: cơ chế thị trường, cơ chế nhà nước, cơ chế cộng đồng điều chỉnh quan hệ xã hội và những đề xuất cải thiện kết cấu cơ chế ở Việt Nam
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bàn về cơ chế kinh tế thị trường Trung Quốc : Sách tham khảo / Triệu Thạch Bảo, Dương Mẫn; Lại Bá Hà, Phạm Đình Hải dịch
H. : Chính trị quốc gia, 1998
583 tr ; 22 m


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo chí trong kinh tế thị trường : Sách tham khảo nghiệp vụ / Grabennhicốp; Người dịch: Lê Tâm Hằng, Ngữ Phan, Đới Thị Kim Thoa
H. : Thông tấn, 2004
318 tr ; 19 cm

Tài liệu đề cập những đặc trưng của báo chí trong điều kiện kinh tế thị trường; những phương tiện hoạt động chủ yếu của phóng viên, biên tập, cộng tác viên trong toà soạn; quan hệ giữa ban biên tập và bản báo; những thể loại báo chí...
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 24