TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam / Nông Thị Nhình, Hồng Thao sưu tầm, biên dịch, giới thiệu
H. : Văn hóa dân tộc, 2011
687 tr ; 21 cm

Giới thiệu âm nhạc dân gian các dân tộc Tày - Nùng - Dao Lạng Sơn; nét chung và riêng của âm nhạc trong diễn xướng Then Tày - Nùng; âm nhạc dân tộc H'mông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bác Hồ với đồng bào các dân tộc
H. : Thông tấn, 2007
235 tr ; 20.5 cm

Tập hợp một số bài nói, bài viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc và những hồi ức, kỷ niệm cũng như tình cảm kính yêu của đồng bào đối với Bác Hồ.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam / Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.
H : Công an nhân dân, 2017
288 tr. ; 20.5 cm.

Giới thiệu một số mẩu chuyện ngắn kể lại những kỷ niệm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Việt Nam
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bàn về cách mạng tư tưởng và văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số / Lã Văn Lô, Hà Văn Thư
H. : Văn hóa, 1980
164 tr. ; 19 cm

Mấy nhận thức chung về cách mạng tư tưởng văn hóa và vấn đề văn hóa văn nghệ;dân tộc thiểu số trong ba cuộc cách mạng.Những yêu cầu về xây và chống trên mặt trận tư tưởng và văn hóa;mấy vấn đề trong phạm vi văn học nghệ thuật
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo chí Cao Bằng truyền thông về giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương hiện nay (Khảo sát năm 2015) : LVThS Báo chí học: 60 32 01 01 / Nguyễn Thị Bích Ngọc; Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Oanh
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
119tr+phụ lục ; 30cm

Hệ thống hóa vấn đề lý luận, hình thành khung lý thuyết, cơ sở thực tiễn của việc nghiên cứu về hoạt động báo chí với nội dung về giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay; Khảo sát thực trạng hoạt động truyền thông giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương trên báo chí Cao Bằng; Đề xuất một số giải pháp mang tính tổng thể, thiết thực, phù hợp với báo chí Cao Bằng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 54