TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh Phú Thọ hiện nay : LVTHS Kinh tế chính trị: 60 31 02 04/Đỗ Thị Thúy Hoa: TS.Hoàng Yến
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
107tr.+phl ; 30cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến môi trường,thực trạng tăng trưởng kinh tế đến môi trường ở tỉnh phú Thọ giai đoạn từ 2005-2014,giải pháp gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương : LVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 60320101 / Đỗ Quốc Hưng; NHDKH: TS Lê Thị Nhã
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
131tr. ; 20cm.

Cơ sở lý luận và thực tiễn báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương; Thực trạng báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương; Giải pháp nâng cao chất lượng của báo chí Phú Thọ với vấn đề phát triển kinh tế địa phương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Báo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông thương hiệu "Bưởi đặc sản Đoan Hùng" : LVThS Báo chí học; 8 32 01 01 / Nguyễn Hà Linh; Người hướng dẫn: PGS, TS Hà Huy Phượng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
145 tr. ; 30 cm.

Trên cơ sở khảo sát thực trạng vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo chí Phú Thọ, tác giả sẽ phân tích các số liệu, dẫn chứng vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo Phú Thọ và Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ, đánh giá những ưu, nhược điểm, nguyên nhân ảnh hưởng đến vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên Báo chí Phú Thọ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Báo chí Phú Thọ với vấn đề truyền thông về tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương (Khảo sát báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ năm 2016) : LVTHS chuyên ngành Báo chí học, mã số: 60320101 / Nguyễn Lê Hoàng; NHDKH:PGS.TS Hà Huy Phượng
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
120tr. ; 20cm.

Báo chí với vấn đề truyền thông về tín ngưỡng thờ cúng - một số vấn đề lý luận; Thực trạng và giải pháp.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Báo chí Phú Thọ với vấn đề tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch đất Tổ : LVThS Báo chí học: 60.32.01.01 / Đỗ Ngọc Việt Hà; Người hướng dẫn KH: PGS,TS. Nguyễn Văn Dững
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
103 tr ; 30 cm

Luận văn nghiên cứu, hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí và về hoạt động phát triển du lịch; khảo sát thực trạng về nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch trên báo chí Phú Thọ, phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 40