TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
106 nhà thông thái: cuộc đời, số phận, học thuyết, tư tưởng / P.S. Taranốp
H. : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2012
750 tr ; 24 cm


Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
85 chân dung văn hóa văn chương Việt / GS Phong Lê
H : Thông tin và truyền thông, 2018
797tr. ; 24cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Angela Merkel - Thế giới của vị nữ thủ tướng : Angela Merkel: The chancellor and her world / Stefan Kornelius; Đỗ Trí Vương dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016
291 tr ; 23 cm

Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp chính trị của bà Angela Merkel - Thủ tướng Đức. Ghi lại hành trình đầy chông gai của bà trở thành Thủ tướng Đức đầu tiên sau khi Đông Đức và Tây Đức tái thống nhất. Bà đã đưa nước Đức trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, đưa EU vượt qua các cơn khủng hoảng, phong cách làm chính trị điềm tĩnh dựa trên sự kiện và lập luận duy lý...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Anh cả Nguyễn Lương Bằng
H. : Chính trị quốc gia, 2005
427 tr ; 22 cm

Nội dung cuốn sách bao gồm: Hồi ký của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, hồi ức của một số đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tham gia hoạt động cách mạng và được làm việc với đồng chí Nguyễn Lương Bằng; một số bài viết của đồng chí Nguyễn Lương Bằng về công tác xây dựng Đảng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bác Hồ sống mãi với chúng ta : Tập 1 Hồi ký.
H. : Chính trị quốc gia, 2005
903 tr. ; 24 cm

Gồm các hồi ký viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao đóng góp của Người đối với cách mạng Việt Nam.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 34