TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Cạm bẫy" phát triển: cơ hội và thách thức : Sách tham khảo / J.Goldsmith; Người dịch: PTS Đỗ Đức Định
H. : Chính trị quốc gia, 1997
227tr ; 19cm

Đề cập những vấn đề của thế giới:gia tăng bạo lực, ma tuý, thất nghiệp, nghèo đói, huỷ hoại môi trường. Các vấn đề cần giải quyết để có sự phát triển ổn định, bền vững, thịnh vượng.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 người phụ nữ có ảnh hưởng lớn ở mọi thời đại / Trương Hân Miêu, Ngọc Bình; Người dịch: Kiến Văn, Tiểu Hằng
H. : Từ điển bách khoa, 2009
463tr ; 20cm

Tuyển chọn những bài viết, câu chuyện về cuộc đời và cống hiến của những người phụ nữ trong các lĩnh vực: khoa học, chính trị, văn hóa...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Báo Thái Bình tham gia giải quyết điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (Khảo sát báo Thái Bình từ tháng 01/2007 đến tháng 3/2011) : LVThS Truyền thông đại chúng, CN Báo chí học: 60.32.01 / Lê Thị Huyền; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lương Khắc Hiếu
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
139tr ; 30cm

Xem xét về điểm nóng xã hội, chính trị-xã hội; Phương hướng giải quyết điểm nóng chính trị trên quan điểm báo chí và việc giải quyết điểm nóng chính trị-xã hội ở báo Thái Bình từ năm 2007-2011
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Các thể chế hiện đại
H. : Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam, 2009
198tr. ; 30cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cú sốc tương lai / Alvin Toffler
H. : Thông tin lý luận, 1992
189tr ; 19cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4