TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
25 năm nghiên cứu và đào tạo báo chí - truyền thông : 1990 - 2015
Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2015
549tr. ; 24cm.

Cuốn sách tuyển chọn những bài nghiên cứu tâm huyết của các thế hệ giảng viên, các giáo sư tiến sỹ của Khoa, và các giáo sư thỉnh giảng, qua đó phần nào tái hiện được những thành tựu về nghiên cứu trong sự phát triển chung của Khoa Báo chí và Truyền thông.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
An ninh truyền thông trong bối cảnh phát triển mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
136tr. ; 30 cm.

Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về mạng xã hội, truyền thông xã hội, an ninh thông tin và an ninh truyền thông ở Việt Nam hiện nay. Phân tích, đánh giá các mô hình, giải pháp đảm bảo an ninh truyền thông trên thế giới và Việt Nam từ đó đề xuất mô hình và giải pháp nhằm đảm bảo an ninh truyền thông trên mạng xã hội ở nước ta.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ảnh hưởng của truyền thông giải trí trên các nền tảng mạng xã hội tới Gen Z tại Việt Nam hiện nay / Lê Thu Trang; GVHD: Vũ Thị Kim Hoa; Thành viên tham gia: Doãn Quỳnh Anh, Trịnh Thị Hạ Giang, Nguyễn Hoàng Quỳnh Chi,...
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
73 tr. ; 30 cm.

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận về truyền thông giải trí trên mạng xã hội tới Gen Z, đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát thực trạng của truyền thông giải trí trên các mạng xã hội tới Gen Z và đánh giá ảnh hưởng tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp để phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của truyền thông giải trí đến thế hệ trẻ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Áp dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học trong nghiên cứu truyền thông / Lưu Hồng Minh
Hà Nội : Dự án biến đổi khí hậu HVBCTT, [Kxđ]
11tr.

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trong nghiên cứu truyền thông đại chúng; sử dụng phương pháp nghiên cứu truyền thông đại chúng trên cơ sở các loại hình nghiên cứu truyền thông cơ bản


5
Applied Data communications and networks / W.Buchanan
OX : Chapman&Hall, 1996
359p. ; 20.5cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 111