TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán / Đặng Thị Hoà, Phạm Đức Hiếu (ch.b.), Đoàn Vân Anh...
H : Giáo dục, 2010
316 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm.

Trình bày những kiến thức cơ bản, tổng quát về kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp: kế toán tài sản bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán hoạt động đầu tư tài chính...
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình lịch sử thế giới (Chuyên đề) : Giáo trình nội bộ / Nguyễn Thị Hảo CNĐT
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
137tr ; 30cm

Các quốc gia cổ đại phương Đông, phương tây; Các quốc gia phong kiến phương Đông, phương Tây; Chủ nghĩa tư bản thế giới; CNXH thế giới từ 1917 đến nay...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kinh tế vi mô : Giáo trình nội bộ / TS. Lê Thị Thúy
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
141tr. ; 30 cm.

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành vi ứng xử của các tác nhân trong nền kinh tế nhằm đạt lợi ích cao nhất trong điều kiện bị giới hạn về thu nhập và chi phí.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
An sinh xã hội (Giáo trình in sách) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019 / Phạm Hương Trà CNĐT
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
214 tr. ; 30 cm.

Nhập môn an sinh xã hội; Hệ thống an sinh xã hội trên thế giới, Việt Nam; Các lĩnh vực chính trong hệ thống an sinh xã hội
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Ảnh chân dung (Biên soạn giáo trình) : Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023 / Vũ Huyền Nga CNĐT; Thành viên tham gia: Dương Quốc Bình
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2023
166 tr. ; 30 cm.

Đề tài cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản sáng tạo tác phẩm ảnh chân dung, gồm: Đặc điểm của các nhóm đối tượng; nguyên tắc sáng tạo ảnh chân dung, kỹ năng sáng tạo ảnh chân dung, quy trình sáng tạo ảnh chân dung.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 241