TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các quy định của pháp luật về chế độ đối với người có công với cách mạng
H. : Chính trị quốc gia, 1996
283tr. ; 19cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chính sách xã hội : Sách chuyên khảo / Lê Ngọc Hùng
Hà Nội : Thế giới, 2017
299tr. ; 21cm.

Giới thiệu khoa học chính sách xã hội với những khái niệm cơ bản, cách tiếp cận lý thuyết khoa học chính sách xã hội, thuyết kiến tạo xã hội. Tìm hiểu một số chính sách xã hội ở Việt Nam trong các lĩnh vực: Giáo dục, an sinh xã hội và an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới cũng như phương pháp nghiên cứu chính sách và phản biện xã hội
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chính sách xã hội nông thôn: Kinh nghiệm cộng hòa Liên bang Đức và thực tiễn Việt Nam / GS.TS. Mai Ngọc Cường
H. : Lý luận chính trị, 2006
301 tr. ; 20.5 cm

Góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phương pháp luận xây dựng chính sách xã hội nông thôn ở Việt Nam trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của Cộng hoà Liên bang Đức.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chính sách xã hội và đổi mới cơ chế quản lý việc thực hiện / PGS.PTS.Trần Đình Hoan chủ biên
H. : Chính trị quốc gia, 1996
185tr ; 19cm


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Chính sách xã hội và quản lý xã hội : Định hướng giáo trình; Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 / Trần Xuân Học
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
130 tr. ; 30 cm.

Những vấn đề cơ bản về chính sách xã hội và quản lý xã hội; Hoạch định chính sách xã hội; Tổ chức thực hiện chính sách xã hội; Đánh giá chính sách xã hội; Phân tích chính sách xã hội.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8